מנהלים

מעצבים ומנהיגים פני עתיד

אנחנו חיים בעידן של השתנות מתמדת, חוסר ודאות, תגובתיות מהירה, ממשקים מורכבים, ריבוי משימות וזה רק הולך ונהיה מורכב יותר ויותר…

הצורך להתפתח כמנהלים נדרש עכשיו יותר מתמיד!