Agile Mindset

Agile Grand-Prix

רוצים לאמץ מיינדסט אג'ילי?
מרגישים שיש צורך לחזק את הפרקטיקות האג'יליות?
פיתחנו בדיוק בשבילכם התנסות מדליקה שגם תהיה חוויה כיפית ומגבשת כצוות וגם תאפשר למידה והתפתחות, וזיהוי של מה תהיה קפיצת המדרגה הבאה שלכם בעולם האג'ייל

מטרות הפעילות:

למי זה מתאים?

איך זה עובד

במסגרת הפעילות המשתתפים יעבדו בצוותים קטנים שכל אחד מהם יידרש לבנות מכונית מירוץ, מחומרי גלם (עצים, גלגלים, צירים וקרטונים) ע"פ מפרט ודרישות ייחודיות לכל צוות. המכוניות שייבנו צריכות לאפשר לנהג לשבת במכונית ולכוון אותה. לאורך הפעילות יידרשו הצוותים להתייחס לשינויים אשר יגיעו מצד הלקוח ולהתאים את עצמם לדרישות החדשות.

מודל 5 הצירים

כדי אפשר הטמעה של התפיסה האג'ילית בארגון, על מובילי הארגון לבצע טרנספורמציה מנהיגותית על פני מספר מימדים. מודל 5 הצירים משקף את המימדים הללו, נותן תמונה הוליסטית ומאפשר לכל מנהל / מפקד להבין היכן הוא נמצא ביחס לצירים, ולזהות את נקודות העבודה האישיות.

כל אלו מתנקזים לשינוי מרכזי אחד:

המנהל צריך לעבור ממנהל שאחראי לביצוע המשימות למנהל שבונה ארגון עם ביצועים מעולים

מה תשמעו בסוף היום?

מבין לקוחותינו: