Recharge

ניהול משאבי האנרגיה במציאות משתנה

ריחוק חברתי, אי וודאות, תחושת עומס, קושי לשלב בין העבודה לילדים, חשש בריאותי. ושעות של עבודה מול הZOOM… כל אלו מהווים גורמי שחיקה. בתוך המציאות המורכבת הזו חשוב מאד לזהות מהם משאבי האנרגיה שעומדים לרשותנו, ולמצוא את הדרך להיטען מחדש.

עוברים מניהול זמן לניהול אנרגיה:

מבנה התוכנית

בסוף תרגישו ש...