ODT

למידה התנסותית כפלטפורמה לפיתוח כישורי ניהול ומנהיגות ועבודת צוות

למידה מתוך התנסות היא By Far צורת הלמידה האפקטיבית ביותר.

ההתנסות בקונקסט הקבוצתי מאפשרת להציף לרמת המודעות את ההשפעה של סגנון ההובלה האישי על הסביבה, את הדפוסים האוטומטיים שמפעילים אותנו, ומייצרת הזדמנות חד פעמית לקבלת משוב משמעותי שמאפשר התפתחות.

פתרונות ODT

הערך המוסף הייחודי עבורכם

בסוף תרגישו ש...