וובינאר בנושא הובלת שינוי באמצעות למידה התנסותית

https://vimeo.com/manage/videos/533967806