אנשים

פיתוח ושימור הטאלנט בארגון

המשימה של ניהול הטאלנט בארגון  כבר מזמן אינה אחריות בלעדית של אנשי HR אלא מופקדת בידי מנכ"ל והנהלת החברה. דרג הניהול הבכיר נדרש להיות מעורב באופן אקטיבי תוך שימת לב רציפה משלב זיהוי הטאלנט, דרך פיתוחו ומתן הכלים להצלחה